Met rode jasje Afke van der Wal en dochter Aukje met 1 van de jongens, Betty Leistra.