1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Samme F. Talsma met een wagen met daarop een Haringboot met de oude vissermannen Jan Bart Kramer en Christiaan Sipkes van der Zee.