1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Een wagen met los hooi in de optocht door de Skoalstjitte.