1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

De Merke was vanaf 1945 op het plein bij de Haven en daarvoor in de ‘keatsgreide’aan de spoorlijn.