1979 - Jubileumviering 100 jaar Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

De wagen van de Neutrale kleuterschool "Boartlik begjin" te Tzummarum.