1909.

Tijdens de ‘Merkedagen’ van de Vereniging voor Volksvermaken in de ‘keatsgreide’.