1909.

Tijdens festiviteiten/kaatsen van de Vereniging voor Volksvermaken in de ‘keatsgreide’.