Opening door Baukje v/d Zee-Westra,op de achtergrond Doet Draaijer-Terpstra.