Feest Tzummarum 1909.

Als oud-Tzummarumer was ik aangenaam verrast bij het zien van de foto in de LC van 29 maart van het Tzummarumer feest.
Ja, ook ik was een van die,,fetsjekrūpers".
Nou,,fetsjekrūper", ik herinner me nog levendig, dat smid Minne de Vries (de persoon die met zijn hand tegen de paal geleund staat, maar die met zijn gezicht net achter de paal schuil gaat) de volgende week, toen ik een paard moest laten beslaan; tegen mij zei: ,,Dou foelst my mar frij hwat ōf by it fetsjekrūpen”.
As ik dy der net śtskodde hie, dan hiest der nou noch yn hongen."
De fetsjekrūpers die nu nog leven, zullen tussen de 75 en tachtig jaar zijn.
Zelf ben ik 77 want het feest was niet in '23, zoals u vermeld hebt, maar zeker circa tien jaar eerder: omstreeks 1913, want in 1915 hebben wij Tzummarum verlaten.
Wat de personen op de foto betreft van rechts naar links: P. Bergsma, smid Minne de Vries, vrouw met grote hoed onbekend, dan de vrouw van timmerman Jouke Feenstra, de vrouw van de landbouwer M. Hiddinga, dan mijn moeder J. de Beer-Lettinga.
Daarnaast politieman Boersma.
De dames met de mooie bloemen op de hoed zijn de gezusters Westra (de eerste heet Heintje), dochters van Tjitte Westra uit de Kleine Buurt.

Wat de linkerkant van de foto betreft van links naar rechts Doekle Kloosterman en Teakle Swart.
Dan nog juist te zien naast de paal met bolhoed op slager Gerrit de Boer, terwijl Jan Prosje als eerste door het tonnetje kruipt .
Ontzettend leuk zo'n beeld van zestig jaar terug.
Sint Jacobi Parochie.
J.G.de Beer.