foto: W.Leistra

rechts: Hendrik Gal met dochtertje.