Tzummarum Onafhankelijkheidsfeest 1813 10 juli 1913. Deelneemsters van de gekostumeerde cirkelgang. v.l.n.r: Tante D., mem. Reintje Dijkstra- van Seedyk, Wikje Zijlstra, Jehanne Jouwersma, Sjoerd Okkinga, ? Zwaantje de Beer. Bron Siet Santema-Swart.