Deze foto is genomen tegenover Het Wapen van Barradeel, voor het huis van klokkenmaker de Hoop op de Buorren.

v.l.n.r. Johannes Kamstra,op rug gezien Piet Miedema,Foppe Noordenbos, Alida Miedema, man met pet Samme Talsma (Hystespul).Lieuwe S. Heeringa, onbekende vrouw, Lieuwe Herrema, en uiterst rechts Hannie Terpstra-Haagsma.