1929 Viering 50 jarig Jubileum Vereniging voor Volksvermaken Tzummarum en Omstreken.

Bestuur: v.l.n.r.Harmen de Vries, Johannes Swart, Jaap Jensma, Hendrik Talsma, Emile Vogels, Minne Hiddinga, Germ Swart,Jan Draijer en Piet Keuning.
Faendeldrager Jan Reitsma.
Links: Corry Rienks, Tine v.d. Weg.
Rechts: Kl. B.v.d. Weg.
De foto is genomen achter de boerderij van destijds Willem Spoelhof tegenwoordig Swaerderwei 2.