1959-1960 Schoolreisje 3de en 4de klas.

Renske de Vries van li. naar re. boven: Jetse Hogerhuis, Jan Althuisius Hotse Wiersma (Firdgum), Jan Kuiken Izaak Tichelaar, Albert Bonnema, Dirk Sijbesma, Jeanette Strikwerda, (heeft in de E. Sijbesma straat gewoond), Ytsje Bonsma, Waling de Haan
2e rij v.l.n.r: Neno en Ane v.d. Schaar, Tineke Kuiken, Jacob Travaille, Meinte Reitsma, Jacob Roorda, Dirkje de Valk, Dieuwke Walda, Tine Jepma, Wabe Braam, Jan Heeringa.
3e rij v.l.n.r: Lotje Veenstra, Anneke de Vries, Fokje Althuisius, Jorrit de Vries, Meinte Zijlstra, Griet Jepma, Tineke Miedema, Brand Jepma, Dikkie Hiemstra, Hans de Haan, Antje Geertsma, Reiny v. Steinvoorn, Minke Pasma, ?????, Meester Postma.
4e rij van l. n. r. Liefke Sijbesma, Wietske de Vries, Siety Wiersma(Firdgum met hand voor gezicht), Tsjikke Jepma, Renske Zondervan, Aukje Zondervan, Klaske Drijfhout, Meinte Reitsma, Janny Terpstra.
zittend: Juffrouw Piek, Juffrouw Postma, Buschauffeur , meester Twijnstra

Buschauffeur was Jelle Oetsma en garageschef in Minnertsga.

Bron Piet Spoelstra.