1938

Jan Pasma, Ale Pasma, Pieter de Wit, Jan Haima, Vrouw Haima, Klaas Haarsma, Meester Lieuwe v-d Veen, Vrouw Pietje Buren-de Boer, Haije de Haan, Sierk Buren, Douwe v-d Zee, Vrouw Klaske Sijbesma, Sijbe Sijbesma, Auke Haagsma, Reinte Haagsma, Juffrouw Postma, Meester Sijbren Postma, Tjet van Steinvoorn, Fokje Hoitinga, Juf Wiep Pasma, ..v/d Zee, Juffrouw v-d Veen, Piet Godijk, ...Tjaarda, Enne Reitsma, Hendrik Cramer, Hieke Terpstra, Douwe Hollinga, Hinke Post, Jantje Sijbesma, Dirk Sijbesma, Beitske Hiemstra, Jelte v-d Zee, Pietje Pietersen, Tine Haagsma, Sip Sijbes Sijbesma, ...?, Teije Travaille, Aaltje Reitsma, Willemke v/d Woude, Jetske Ypma, Sip Ales Sijbesma, Klaas Hiemstra Pieter Buren, Izaŕk de Jager, Freerk Travaillé, Nellie Post, Saakje Post, Baukje Kuiken, Geertje Prosje, Tjet Hiemstra,Wieke Struiksma, Johanna Harkema, Gerrie Waardenburg, Sijke Buren, Nellie Pieters Post, Harmke Haarsma, Dirkje v/d Zee, Tine v/d Burg,...van Steinvoorn , Johannes Bondsma,Tet Post, Tienke v-d Ploeg, Siemie Travaillé, Hannie Norder, Steven Harkema, ....?, Yske Jepma, Jannigje Brouwer, Ida Jepma, Pieter van Steinvoorn , Rense Cramer, Johannes Bonsma, Evert Blauw, Willemke v/d Woude ( dan niet no 40), Hein v/d Kuur, Jantje Ennema, Sjoeke Struiksma, Griet Sijbesma, Jan Dijkstra (oosterbaans pôlle.