1928

Hierna volgen de foto’s van de Schoolreisjes. Schoolreisje naar Paterswolde in Augustus.
Alida de Vries, Nieske de Valk, Geeske Herrema, Beitske vd Zee, Anna Haima, ....?, ....?, Ale W de Haan, Sijds Y Jepma, ....?, Minse Blauw, Evert Blauw, Geertje Struiksma, ?.. Liemburg, Trijntje de Haan, Tjitske Haima, Mintje de Haan, ....? , .....? , Lolkje de Jager, .....?, .....?, Yfke Haarsma, Gerrit vd Plaats, Baukje Boomsma.,......?, ....?,.....?, Jacob Roorda., Jan Pasma, ?..Blauw, Antje Hiemstra, Joukje de Wit, Pietje Veldhuis (juf), Harm Pietrsma (meester), Evertje Sijbesma, Dirk Roorda, Sippe Harkema, ....?, Tjitte Bonnema., Andries Zondervan, Albert A. Dijkstra., ....?, Piet vd Schaar, Klaas Struiksma, Evert Sijbesma, Frans Groeneveld, Jan de Haan, Hein Travaille, .....?, Froukje Veldhuis, Maaike vd Plaats, Baukje Nettinga-Krol, Juf. Johanna Reinders-vd Mast, Kornelis Nettinga(meester), Beitske de Boer, Lieuwkje de Haan, ....?, ....?, Ate Terpstra, Sikke Hamersma, Gerrit Pasma, ....?, ....?, .....?, ....?, ...?, ....? , Ale Hoekstra (?).