1999

Afscheidsfoto van groep 8; bovenste rij; Jurjen Buwalda, Gerben Kuipers, Nienke Visbeek, Ids v/d Schaar en Gauke Kooistra
Onderste rij; Juf Kunna-de Haan, Melvin Tichelaar, Sander Jansen, Rianne Tanghe, Meester Simon Steenhuizen en Johanneke v/d Kuur.