1993

Voorste rij; v.l.n.r; Arja Veenstra, Anne Maaike Plat, Lisa Hilgenga, Jetske v/d Schaar, Joris van Montfort en Fokke de Vries.
Tweede rij; v.l.n.r.;Juf. Kunne, Johan van Vliet, Anthony Arts, Laurens Achterberg en Siemon Steenhuisen.
Derde rij; v.l.n.r.; Anne Dirk Bakker en Tjitske Hogerhuis.
Zittend bovenop klimrek. v.l.n.r; Roel van Dijk, Siebe v/d Schaar, Nynke Doutje de Vries en Renske Haakma.