1990

Op de foto hangen Siebe v/d Schaar en Maaike Wilschut meester Johannes en zijn vrouw Froukje de “versierselen”om.