1987

Tea Hogenhuis, Hester Geertsma, Meester Haye Postma, Sjoerd v/d Kuur, Jeroen Mosselman, Fokke Struiksma, Ronald van Vliet., Geertsje Hogenhuis, Wiepie Zwager, Simone Lootsma, Annica v/d Meulen, Jan Plat, Riemer Aant van Beem, Jaap Bonnema, Lineke Kuiper, Simone Struiksma, Karel Sijbesma, Jan Wiersma., Jessica Haarsma, Petra Kuipers, Maarten Hilgenga., Piet v/d Schaar, Loes Strikwerda, Gerda kuiken, Jelly Nienke van Steinvoorn.