1985

Achter; juf Antje Schievink en juf Tineke Zijlstra.
Achterste rij; V.ln.r; Geertsje Hogerhuis, Tynke Talsma, Jessica Haarsma, Geesje Reitsma, Trea v/dSchaar, Ronald van Vliet, Thea Hogenhuis en Jolanda Veenstra.
Tweede rij; v.l.n.r.; Johan van Vliet, Jan Willem Spoelhof, Petra Kuipers, Esther Geertsma, Patchoula de Bloois, Aukje Boutsma, Rigtje van Steinvoorn, Sjoerd v/d Kuur, Fokke Struiksma , Jan Wiersma en Jacob Wasssenaar.
Derde rij; v.l.n.r; Tjitske Hogerhuis, Erikjan Arts, Durk v/d Kuur, Marjan v/d Meer, Monique Kuiken, Welmoed Zuidema, Roel van Dijk, Willemien Jansen, Njiskje de Groot, ....?, Arja Veenstra en Renske Haakma.
Voorste rij; v.l.n.r; Durk Struiksma, Jetske v/d Schaar, Fokke de Vries, Oane de Vlugt, ....?, IJsbrand Jepma, Peter Geertsma, Rianne ter Horst en Sijbe v/d Schaar.