1975

Bovenste rij; v.ln.r; meester Postma, Cor Sijbesma, Piet v.\/d Ploeg, Piet v/d Meulen, Ida Mollema, Tetsie Klaver, Tetsie Reitsma.
Middelste rij: v.l.n.r; Binke Dijkstra, Annie Huisma, Berber Zwager, Catharina Terpstra, Willy Buren, Thea Reitsma.
Voorste rij; v.l.n.r; Adam Pieter Reitsma, Sierk Buren, Wiebren Bouwman, Ane Bonsma, Hendrik v/d Wal, Menno Heslinga.