1956

Zes keer een van Steinvoorn in zes klassen.
Achter v.l.n.r.; Houke., Tine en Haije v Steinvoorn.
Voor v.l.n.r; Arjen, Janke en Dirkeje v Steinvoorn.