w


1951

Klas uit 1951 met invalster Juf. Pietersma.
Bovenste rij; Frans de Valk, Riemer Nauta, Idzard Lutenbach, ...?, ...?, Ane Hein v/d Burg, Siebe de Haan, Juffrouw Pietersma.
Tweede rij; Jantje Ennema, Willy Baarda, Piet Alkema, Tine Haakma, Berend van Merode, Sietske Struiksma, ....?, ...?, Talsma, Wietse de Haan.
Derde rij; Tine v/d Schaar, Haye v. Steinvoorn, Sietske Travaille, Jeltje Kasma, Trijntje Veenstra, Jantje Mellema, Tine v. Steinvoorn.
Vierde rij: Siemy Sijbesma, Tinke Hogenhuis, Aaltje Terpstra, Aukje van Steinvoorn, Foekje Zondervan en Sjoerdje Idzinga.