1931

Met oa. Tiemen Reitsma, Teerde Haarsma, Fokke de Vries, Hein Jepma, Dirk Sijbesma, Juf. Griet Veldheer, Sjoerd vd Kuur, Jelle Walda, Germ Sijbesma, Janke vd Kuur, Hiltje de Vries, Berend Zijlstra, Klaas Goodijk, Joukje G...?, Siem en Gerrie v Steinvoorn, Jannie Blauw, Griet Post.