cbo Oud Tzummarum


1920.

Klas 4. met o.a;Meester Dorenbos, Meester Nettinga, Juf. Reinders. Fokke de Vries, Willem deVries, Jaap v.d.Burg, Foppe en Hein Kuiken, Cornelis Terpstra, Willem, Atje en Lotje Struiksma, Afke J. Sijbesma, Henne de Haan, Coen Stienstra.