1914

Op deze foto staan o.a . Jan Keuning, Coen(raad) Keuning en IJbeltje keuning.
De schoolmeester die links achter, derde rij, staat is Broersma. Die was in 1914 1915 leerkracht in Tzummarum.