Boltastate wijkt voor haven bij Harlingen.

De romp van Boltastate is reeds geveld, de sloperskraan nadert nu de hals.
In de loop van dit jaar wordt hier een twintig meter diepe kom gegraven voor de uitbreiding van de Harlinger industriehaven.

4-1-2001 Fr.Dagblad.