Hartelijk welkom op de site van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

Waar houden wij ons mee bezig?

De geschiedenis van Noordwest Friesland heeft onze grote interesse.
En dan voornamelijk de dorpen van de voormalige sinds 1984 heringedeelde Gemeente Barradeel en naaste omgeving.
In eerste instantie hebben we veel bodemonderzoek gedaan in de kwelderruggen en terpen van dit gebied.
De meeste van de gedane vondsten zijn thans te bewonderen in het museum van de Yeb Hettingaskoalle te Firdgum.
Daarna zijn we enkele jaren bezig geweest met het digitaliseren van 66 begraafplaatsen uit de Gemeente Franekeradeel, Het Bildt, Ferwerderadeel en Dongeradeel welke we ondergebracht hebben op www.graftombe.nl

De laatste jaren, gerekend vanaf ongeveer 2007 hebben we ons bezig gehouden met het digitaal zichtbaar maken van allerlei foto’s, liefst voorzien met tekst en documenten van personen, families, verenigingen, scholen, kerken en bedrijven en beroepsgroepen op de website www.oudtzummarum.nl
Dit als particulier gestarte initiatief heeft tot doel het digitaal opslaan en daarmee behouden van een deel van de geschiedenis van deze regio.
Er zijn nu al meer dan 11.400 foto’s en documenten opgeslagen en veilig gesteld.
Voor de nodige informatie bij foto’s hebben wij in de loop van de jaren van veel mensen de nodige onontbeerlijke hulp gehad.
Waarvoor onze hartelijke dank.

Ook digitaliseren wij archieven van verenigingen die in bewaring zijn gegeven bij de Oudheidkundige vereniging Barradeel.
Hierbij zijn ook archieven van niet meer actieve/ slapende verenigingen.
Na de digitalisering streven wij er na om de originele documenten onder te gaan brengen in het archief van de gemeente Franekeradeel.
Van de overdracht in het gemeente archief krijgen wij altijd een ontvangstbrief met omschrijving van de inhoud.

Alle foto’s en documenten die in ons digitaal archief zijn opgenomen zijn met duidelijke bronvermelding en niet commercieel vrij te gebruiken, behoudens de foto’s en artikelen met copyright.

BELANGRIJK:
Integenstelling tot veel websites waar vaak veel wordt opgeslagen maar even snel weer verdwijnt, is het digitale archief van de Stichting digitaal Dorpsarchief Tzummarum en omgeving een blijvend archief dat bij Tresoar is veiliggesteld.
Dus als u wilt dat al uw foto’s met evt. geschiedenis voor altijd voor het nageslacht blijven bewaard, neem dan even contact op met de redactie.
De foto’s worden zoveel mogelijk gerubriceerd per straat, verenigingen, kerken, scholen personen enz.
Wat kunt u hier vinden:
* geschiedenis Tzummarum.
* geschiedenis Firdgum.
* geschiedenis Oosterbierum.
* geschiedenis Sexbierum.
* geschiedenis Pietersbierum.
* geschiedenis Wijnaldum.
*bewoning en visserij aan de zeedijk van Zwartehaan tot Harlingen.
* genealogie van verschillende familie’s o.m.
fam.Heeringa, fam.Herrema, fam.Talsma, fam.Bosma, fam.Jouwersma, adelijke fam.Roorda, fam.Leistra, fam. Ritsma en fam. Terpstra fam.Heidema en fam.Wijngaarden.
Eigenaar en samensteller: Wietse Leistra. w.leistra@hotmail.com.
Webmaster: Betty Leistra.
Bronnen:
Geschiedenis van Barradeel K.en J.Siderius.
Oudheidkundige Vereniging Barradeel www.oudbarradeel.nl.
“De Hjerringfiskerij” Siebe Andringa.
Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum.
Oosterbierum “Toen en Nu”
Sexbierum-Pietersbierum “Hjoed en Juster”
Gerrit Herrema.
“De boerepleatsen en gerniershuzen ut it alde barradiel” K.Swart en G.Vogel.
Jan Leemburg.
“Sikke Vertelt” Firdgum.
Baukje Westra.
Wietse Leistra.
Lieuwe Heeringa.
V.V.V. Tzummarum.
Boekjes 100 JAAR V.V.V.Tzummarum.
Boekjes 125 JAAR V.V.V.Tzummarum.
Familie Reitsma.
De Boer Opeinde.
Fekke Haitsma Archief Hervormde kerk.
Jacob Lautenbach Zij durfden het aan Geref.kerk.
Hessel Talsma.
Harm Zaagsma.
Arjen Spijker.
Jitse de Jong.
Fam.Wietsma.
Johannes Cornelis Jan Kuiken.
Kees Draaisma.
Rinse Postuma.
Sietske Mollema-Marssum.
Archief Leeuwardercourant.
Bart Kramer.