Hartelijk welkom op de site van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

NIEUWS

21 september:
Nieuw: De meest bezochte foto's van de site uit de map It Bûthúsbankje.

8 september:
Nieuw in map Sexbierum bij de Gereformeerde kerk: Enna nr. 12283.
Map Tzummarum wijk west molen nr. 12284
Map Tzummarum Familie,s 3 foto,s fam.Hoornstra. nr. 12285-12286-12287.
Map Tzummarum Alde Buorren foto Hoornstra nr. 12288
Map Buurtschap Koehool: foto Reitsma. nr. 12289.
Map Wijk Oost foto weg naar Minnertsga nr.12290

Tebek yn 'e Tiid

Inlichtingen en verkoop boekje bij Harm Zaagsma Sexbierum Tel:0517 591337.

Foto’s uit dit archief zijn vrij te gebruiken mits niet commercieel, een vereiste is wel een duidelijke bronvermelding: www.oudtzummarum.nl U kunt contact met ons opnemen via email: w.leistra@hotmail.com of het Gastenboek.

WILT U DONATEUR WORDEN?
Door 7,50 per jaar over te maken op rek.nr. NL48RABO0144 4122 09 t.n.v. Stichting Dig.dorpsarchief Tzummarum kunt u ons werk steunen.
Of neem even contact op met de redactie: w.leistra@hotmail.com

TERPENENWIERDENLAND.nl

DORPSCORRESPONDENT VAN FIRDGUM VOOR TERPEN EN WIERDENLAND IS DE STICHTING DORPSARCHIEF TZUMMARUM

Stichting Dorpsarchief Tzummarum bezit een grote verzameling informatie over de historie van Tzummarum en omgeving.
Een streek middenin het Friese terpengebied. Op hun website verzamelen de verenigingsleden prachtige beelden en verhalen.
Informatie die direct te maken heeft met de terpen in het gebied, zoals die in Firdgum, stelt de stichting ook voor terpenenwierdenland.nl beschikbaar. Prachtig!