Hartelijk welkom op de site van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

NIEUWS

9 december: Nieuw in map Pietersbierum nr.12175 artikel uit Friesch Dagblad over het atelier in de kerk.

15 november: 100 jaar geleden eerste wereldoorlog 1914-1918
Dank zij het zeer uitgebreide familiearchief van Harm Zaagsma is er heel veel geschiedenis van de familie en omgeving bewaard gebleven en nu ook digitaal opgeslagen zo ook de originele foto,s van de eerste wereldoorlog 1914-1918 met o.m. Gerrit Zaagsma.
Zie hiervoor de map Oorlog en Verzet Barradeel en het boekje Tebek yn e tiid.

Tresoar moet tweede plek delen op landelijke verkiezing archiefstuk van het jaar 28 okt 2018 - 10:53
Historisch archief Tresoar in Leeuwarden heeft een gedeeld tweede/derde plaats behaald op de verkiezing Stuk van het Jaar. De verkiezing was in oktober in het kader van de maand van de geschiedenis. Tresoar zond een brief in van de jonge verzetsstrijder Folkert Bergsma. Het publiek kon stemmen op de inzendingen. Tresoar eindigde op een gedeelde plek samen met het Gelders Archief. Het Centrum voor Familiegeschiedenis won de verkiezing.

Tebek yn 'e Tiid

Inlichtingen en verkoop boekje bij Harm Zaagsma Sexbierum Tel:0517 591337.

Foto’s uit dit archief zijn vrij te gebruiken mits niet commercieel, een vereiste is wel een duidelijke bronvermelding: www.oudtzummarum.nl U kunt contact met ons opnemen via email: w.leistra@hotmail.com of het Gastenboek.

WILT U DONATEUR WORDEN?
Door 7,50 per jaar over te maken op rek.nr. NL48RABO0144 4122 09 t.n.v. Stichting Dig.dorpsarchief Tzummarum kunt u ons werk steunen.
Of neem even contact op met de redactie: w.leistra@hotmail.com

TERPENENWIERDENLAND.nl

DORPSCORRESPONDENT VAN FIRDGUM VOOR TERPEN EN WIERDENLAND IS DE STICHTING DORPSARCHIEF TZUMMARUM

Stichting Dorpsarchief Tzummarum bezit een grote verzameling informatie over de historie van Tzummarum en omgeving.
Een streek middenin het Friese terpengebied. Op hun website verzamelen de verenigingsleden prachtige beelden en verhalen.
Informatie die direct te maken heeft met de terpen in het gebied, zoals die in Firdgum, stelt de stichting ook voor terpenenwierdenland.nl beschikbaar. Prachtig!