Hartelijk welkom op de site van Stichting Digitaal Dorpsarchief Tzummarum e.o.

NIEUWS

13 april:Nieuw op de site map De hjerringfiskerij fan Sybe Andringa.

10 april:Nieuw in map Intervieuws met vissers nr.643 intervieuw met Kees en Sietske Post-Houtsma 30 nov. 1989.

7 april: Nieuw in map Intervieuws met vissers nr.12276 intervieuw met Pieter Alberts Dijkstra uit Sexbierum en nr. 12277 Visacte van Jan Kramer.

31 maart: Nieuw in map Intervieuws met vissers 1990 nr.12275 Lammert Palma.

28 maart: ook nieuw in map met naam Intervieuws met vissers 1990, 12052t/m 12054 en nr.7846 en nr.703.

26 maart: Nieuw in map met naam Intervieuws met vissers 1990,nr.12274 intervieuw met Jan Kramer.

25 maart: Nieuwe map met naam Intervieuws met vissers 1990,te beginnen met intervieuw van Siebe Andringa met Auke
en Griet Bonnema en 2 van Douwe Wietsma en een foto van Jan Kramer tekst volgt later

Tresoar moet tweede plek delen op landelijke verkiezing archiefstuk van het jaar 28 okt 2018 - 10:53
Historisch archief Tresoar in Leeuwarden heeft een gedeeld tweede/derde plaats behaald op de verkiezing Stuk van het Jaar. De verkiezing was in oktober in het kader van de maand van de geschiedenis. Tresoar zond een brief in van de jonge verzetsstrijder Folkert Bergsma. Het publiek kon stemmen op de inzendingen. Tresoar eindigde op een gedeelde plek samen met het Gelders Archief. Het Centrum voor Familiegeschiedenis won de verkiezing.

Tebek yn 'e Tiid

Inlichtingen en verkoop boekje bij Harm Zaagsma Sexbierum Tel:0517 591337.

Foto’s uit dit archief zijn vrij te gebruiken mits niet commercieel, een vereiste is wel een duidelijke bronvermelding: www.oudtzummarum.nl U kunt contact met ons opnemen via email: w.leistra@hotmail.com of het Gastenboek.

WILT U DONATEUR WORDEN?
Door 7,50 per jaar over te maken op rek.nr. NL48RABO0144 4122 09 t.n.v. Stichting Dig.dorpsarchief Tzummarum kunt u ons werk steunen.
Of neem even contact op met de redactie: w.leistra@hotmail.com

TERPENENWIERDENLAND.nl

DORPSCORRESPONDENT VAN FIRDGUM VOOR TERPEN EN WIERDENLAND IS DE STICHTING DORPSARCHIEF TZUMMARUM

Stichting Dorpsarchief Tzummarum bezit een grote verzameling informatie over de historie van Tzummarum en omgeving.
Een streek middenin het Friese terpengebied. Op hun website verzamelen de verenigingsleden prachtige beelden en verhalen.
Informatie die direct te maken heeft met de terpen in het gebied, zoals die in Firdgum, stelt de stichting ook voor terpenenwierdenland.nl beschikbaar. Prachtig!