Dit zijn Marius Palma en Riemy Norder, het is bij het huisje zeedijk 4 nabij het Visserspad Sexbierum.
Bron: Riemy de Groot-Norder.