Sluis en sluishuis te Roptazijl begin 20ste eeuw.

Roptazijl.
Volgens overleveringen bestond deze zijl al in 1424.
Later kwam de zijl in bezit van de fam.Lyauckema.
In 1601 droegen ze deze zijl over aan de stad Harlingen en tenslotte kwam ze in 1883 in eigendom en beheer bij de Provincie.