Woningen aan de zeedijk te Oosterbierum. Links in de bocht het huis van Klaas Visser, daar achter dat van Philippus Dijkstra. Het standpunt van de fotograaf was ter hoogte van de Slachtedijk.
Het houten vissershok (rechts) was eigendom van Biense Plat die in Oosterbierum woonde en was in gebruik voor landbouwmateriaal.