Drinkwaterplaats (Fries: dranksteed) voor de koeien en schapen die aan de zeedijk mochten worden geweid, nabij Wijnaldum.
De verharde 'inrit' maakte het ook mogelijk er boerenwagens in schoon te boenen.
Aan de horizon links van de dijkvaart de huisjes Wielewaai (wit) en Zeeburg, en de boerderij van de gebroeders Hotse en Hette Jonker.