Prachtig laat deze foto bij Frousleane zien dat bij het op deltahoogte brengen van de dijk omstreeks 1970de dijk niet alleen hoger maar ook heel veel breder werd. tekst bron: Sjoerd Heeringa.