Deze huizen staan aan de Noordkant van het Fiskerspaed.
De foto is vanaf de Fiskerspaed brug genomen.
In het eerste (dubbele) huis woonde Marius Palma. De vlet voor de wal is van hem.
Hij kocht hem in 1932 van een parlevinker, die tot de voltooiing van de afsluitdijk de schepen die ware betrokken bij de Zuiderzeewerken van eten etc. voorzag.
In het laatste huis woonde toen Durk Jeltjes Hiemstra.
Links van het huis van Marius Palma (alleen de schaduw is zichtbaar) woonde Johannes Hiddinga overl. 1929.

bron: Kees Draaisma.