Vrouw links is de moeder van Maaike Dijkstra-Fetje Dijkstra Gerbranda, daarnaast buurvrouw Aafke Norder Faber, man met baard is Marten Norder, da Feikje La Fleur Veenstra en met hark Maaike Postma Dijkstra.
Op de grond zit opzichter v.d.Mei.

Deze foto is afkomstig van Maaike Dijkstra, zij was de schoonmoeder van Kees Jouwersma.

Mooie foto van het brugetje naar het fiskerspaed, mijn tante vertelde ,als ze vroeger van de zeedyk naar het dorp sexbierum moesten lopen,was het een hele klim met de kinderwagen ,over de hoge brug ,wij gaan vaak die kant op er zijn nu ook van die mooie fietspaden door de weilanden en als je die volgt kom je weer bij de dyk uit ,nu heb ik nog een vraag? de foto nummer 753 is van het huis van mijn overgroot ouders pake marten en beppe afke ,maar waar stond het ongeveer vanaf Harlingen ???
Het is een hele mooie site, en er staan ook steeds weer mooie oude fotos bij ,erg leuk om te zien ,ga zo door ,groetjes Riemy de Groot -Norder ,,Ubbo de Groot .

Hoi Riemy, Jij vroeg je af waar het huis op foto 753 ongeveer heeft gestaan.
In 1931 werden diverse huizen afgebroken vanwege de dijkverhoging.
Op de lijst van af te breken huizen komt voor een dubbel woonhuis, waar in de zuidelijke woning M. Norder woonde en in de noordelijke Tjalling B. Dijkstra.
In het dubbele huis ten noorden hiervan woonden resp. Tjeerd G. Dijkstra en Gerben W. Dijkstra.
Twee huizen zuidelijker woonde Rinze la Fleur.
De namen van de mensen op de foto passen wel bij deze families.
Het huis is dus in 1931 afgebroken.
Als dat huis op foto 753 staat dan stond het tegenover het huis dat nu nog aan de overkant van de dijkvaart staat even ten noorden van Roptazijl, waar vroeger Bram Kieviet woonde (op de site foto 5037)
Bij de specifiactie van de eigenaar staat: Marten A. Norder te Leeuwarden, Dronrijperstraat 7 en 4 kinderen, elk 1/10, mede-eigenaar Jan S. Nauta.
Dat is de situatie in 1931.
Misschien kun je met deze gegevens vaststellen of het inderdaad om het huis van je overgrootvader gaat en dan weet je nu waar het huis heeft gestaan.
Dat was dan overigens onder Pietersbierum.
Laat even weten of je er zeker van bent dat dit het juiste huis is, dan zal ik Wietse Leistra melden dat foto 735 onder Pietersbierum hoort.
virendelijke groeten Kees Draaisma.

Kees,
vriendelijk bedankt voor de gegevens, het is inderdaad het huis van mijn overgroot vader.
Vroeger als kind ging mijn opa Gosse met mij op de fiets naar mijn oom en tante ,Lammerd Palma en Trijntje Palma-Norder die woonden ook aan de zeedyk onder Sexbierum bij het vissers pad ,(mijn tante Trijn is nu 90 en woont in Almenum,) en vroeger stonden de km paaltjes boven op de dijk en dan zij mijn opa hier hebben mijn ouders gewoond ,maar nu kan ik me daar weer een beeld bij geven ,ik ga dit ook aan mijn tante doorgeven ,ze vind het ook leuk om de dingen te horen van vroeger ,omdat ze ook vaak bij pake Marten en beppe Afke kwam ,,,ik ga vanmiddag naar haar toe ,heel erg bedankt hier voor .
groetjes Riemy de Groot-Norder en Ubbo de Groot.