SÚdyk 8 is laatst bewoond door Haaije en Geertje Stellingwerf-van der Brug.
Hij was naast wadvisser ook de voorman bij de dorsmachine en had een paar percelen boewland in gebruik.
Na hun overlijden is het huis verschillende keren van eigenaar en bewoners veranderd.
Naast het huis staat het vissershok.
Later is het hok veranderd in een plat aflopend dak.
De dorsmachine was van de Fa. Philippus Bakker uit Sexbierum.