Pentekening van een rijtje huizen aan de SÚdyk te Tzummarum, schuin tegenover de boerderij van Andringa, die zijn afgebroken in verband met de dijkverhoging na 1970. De bocht in de zeedijk is er toen helemaal uitgehaald. Het vissershok was van Sipke Jeltes en Jantje van der Zee, daarachter het huis van Klaas Piers en Hiske Bonnema en hierna het huis van de familie Simon en Trijntje Bonnema. Daarna kwam het huis(foto 741) dat later weer is opgebouwd in Enkhuizen.