Woningen langs de zeedijkvaart te Wijnaldum. Rechts de voormalige kop-hals-rompboerderij Zeeburg waarvan de schuur in de jaren 1940 door storm werd verwoest. In 1970 woonden er Kees en Wiep Palma met hun zoon Lammert. Het andere huis heet Wielewaai. Beide namen horen oorspronkelijk bij een stuk land en verwijzen naar een dijkdoorbraak, waarschijnlijk in de 16e eeuw of nog eerder.