Huizen aan de zeedijk, het Fiskerspaed is ter hoogte van het laatste huis.
Eind jaren 1930 woonden in het voorste huis (het zogenaamde 'blauwe huis') Jan Kuiken en Arie Hiemstra, in het huis daar achter Thijs Bouritius, vervolgens Pieter Post en in het laatste (dwars geplaatst) van Johannes Hiddinga te Sexbierum.
De venter met de kar is Germ Siegersma.

bron: Kees Draaisma.