‘Het Peperhuis’van de familie Ale Jans Heeringa van Koehoal onder Tzummarum is herbouwd in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen.