Werken aan het op deltahoogte brengen van de zeedijk 1971/1972.Dit is het traject tussen Harlingen en Roptazijl. De boerderij aan de horizon is van de broers Hette en Hotse Jonker bij de Zwingmaleanetille.