Rijtje afgebroken woningen in verband met de dijkverhoging 1970- 1975.
Perceel SÚdyk Eerst bewoond door Ouwe en Doetje Heeringa-Elzinga en later Klaas en Hinke Bonnema- de Boer.
SÚdyk 29 Mw. Trijntje Bonnema-Bonnema met Auke en Griet.
SÚdyk 30 Ale en Willemke Heeringa-Boomsma etc.
Boerderij van Sibe Geert Andringa.