Yn Ú lijte fan Ú SÚdyk stiene dizze h˙skes.

Woonden de Zeedijksters in hun oude en minder oude, maar altijd schilderachtige huisjes.
De huisjes en de Zeedijksters moesten verdwijnen voor de dijkverhoging van 1970.
Dit stukje Friesland is voorgoed verdwenen, met zijn Dijkhuisjes en Dranksteden en zijn heel aparte sfeer.

2010 Wietse Leistra.