Antje Bonnema achter op de motor.
Links het huis waar Klaas Piers Bonnema het laatst heeft gewoond,
dan het boerderijtje van Sijbe Harkes Houtsma dat in de oorlog van 1940- 1945 is afgebrand,
hierna het huis waar Klaas Wops Houtsma het laatst woonde, hierna het huis van de familie Douwe Hoekstra,
hierna de stelp van Klaas Piers Bonnema en later Johannes Sybes Houtsma.
Geheel rechts de stelpboerderij die er nog staat van Sybe Geert Andringa.