De fam.Wietsma voor hun huis in 1966,vlak voordat deze huizen moesten wijken voor het op deltahoogte brengen van de zeedijk.
De huizen stonden bij het visserspad (Sexbierum)