Het waterschapshuis (het hoog huis) stond voor de laatste dijkverhoging tussen de Boonweg en de Westhoek.