Deze boerderij stond ter hoogte van Eelsmastate.
De reed ernaartoe vanaf de Hornestreek werd wel Eelsmaleane genoemd en lag precies tussen Fiskerspaed en Slachtedyk in.
Vanaf 1855 tot 1962 woonden hier Palma's.
De laatste was de vrijgezel Pieter Palma die in 1962 overleed.
De foto toont de boerderij in afwachting van sloop, in verband met de dijkverhoging in de jaren 70.