Het jongetje op de foto is Marius Palma, woonde op SÚdyk 4 bij het visserspad Sexbierum. bron: Riemy de Groot-Norder.